Jumlah Laki-Laki

21.831  

Orang

Jumlah Perempuan

21.979  

Orang

Jumlah Total

43.810

Orang

Jumlah Kepala Keluarga

11.538        

KK

Kepadatan Penduduk

6.067

Jiwa/Km²